01 sierpnia 2016 - 07 sierpnia 2016

W dniach od 01.08.2016 r. do 07.08.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 561+650 - 561+675, km 569+875 - 570+950,
 • nasypy - km 562+650 - 562+950, km 568+725 - 569+900, km 574+000 - 575+700,  droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga zbiorcza DZ-1, DZ-2,
 • warstwa mrozoochronna - km 570+700 - 570+750, km 572+660 - 572+750, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 570+700 - 570+750, km 572+660 - 572+800,
 • kolumny betonowo-żwirowe - wzmocnienie podłoża - km 571+950 - 572+150,
 • humusowanie skarp i rowów - km 562+375 - 562+600, km 569+100 - 569+675, droga gminna Radwany - Wyszomierz.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - beton konstrukcyjny, izolacje grube, montaż dylatacji, montaż krawężników,
 • obiekt PZ-2A - km 561+797 - beton konstrukcyjny, montaż dylatacji,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - roboty poprawkowe przy murach oporowych,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - beton konstrukcyjny, izolacje cienkie, montaż konstrukcji stalowej, zasypki,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - izolacje grube, montaż krawężników poza obiektem,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - warstwa asfaltu twardolanego,
 • obiekt WD-7 - km  568+649 - zbrojenie ustroju nośnego,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - zbrojenie ustroju nośnego, montaż rusztowań,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - izolacje,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - deski gzymsowe, zabezpieczenie antykorozyjne betonu,
 • obiekt PZ-12 - km 571+950 - wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, zabezpieczenie antykorozyjne betonu,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - zbrojenie,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - beton konstrukcyjny.

 

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C05 - km 567+675 - narzut kamienny,
 • roboty melioracyjne - rów C10.1 - km 571+725 - darniowanie skarp.