01 stycznia 2017 - 15 stycznia 2017

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2016 r. do dnia 15.03.2017 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
Za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w dniach od 01.01.2017 r. do 15.01.2017 r. wykonywał w niewielkim zakresie następujące roboty:

Roboty drogowe:

  • rozbiórka nawierzchni i podbudowy dawnej drogi DK8 w rejonie miejscowości Szumowo,
  • porządkowanie placu budowy - wywóz gruntów nieprzydatnych.

Roboty mostowe:

  • obiekt PZ-4 - montaż konstrukcji stalowej,
  • obiekt PZ-6A - wbijanie ścianki szczelnej, rozbiórka istniejącego przepustu,
  • obiekt PZ-9 - montaż szalunków dla tzw. wieńca wlotu i wylotu obiektu.