02 października 2017 - 08 października 2017

W dniach od 02.10.2017 do 08.10.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • nasypy – pobocza - km 571+950 - 572+650, droga DD-7,

 • stabilizacja podłoża - droga DD-2B, DD-4, DZ-6,

 • warstwa mrozoochronna - droga DD-4, DZ-6,

 • podbudowa z kruszywa - droga DD-1

 • podbudowa bitumiczna - km 573+625 ÷ 573+900, droga DZ-3, DD-7,

 • warstwa wiążąca - km 573+623 ÷ 573+900, droga DZ-3, DZ-4,

 • humusowanie skarp - km 570+000 ÷ 570+250, droga DD-4,

 • bariery ochronne - droga DZ-2,

 • ogrodzenia - km 574+400 ÷ 575+955,

 • MOP Ostrożne - podbudowa betonowa, nawierzchnia z kostki betonowej.

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - umocnienie skarp geokratą,

 • obiekt WD-7 - nawierzchnia z żywic na kapach,

 • obiekt WD-8 - nawierzchnia z żywic na kapach, montaż balustrad schodów,

 • obiekt PZ-9 - obrukowanie skarp, beton fundamentów pod ekrany, nasypy na najściach, ściek korytkowy,

 • obiekt PZ-12 - schody skarpowe, ściek skarpowy i korytkowy,

 • obiekt WE-13 - ściek korytkowy,

 • obiekt PZ-14 - umocnienie skarp geokratą, schody skarpowe,

 • obiekt PZ-14a - umocnienie skarp geokratą, montaż balustrad schodów,

 • obiekt WD-15 - umocnienie skarp kostką betonową.

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C02 km 561+800, narzut kamienny, zastawka piętrząca.