03 kwietnia 2017 - 09 kwietnia 2017

W dniach od 03.04.2017 do 09.04.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 563+875 - 564+700, km 568+620 - 568+660, droga DZ-4, droga DZ-6,
 • nasypy - km 561+130 - 564+700, km 567+675 - 568+000, km 571+800 - 571+914, km 571+980 - 572+185, MOP Ostrożne, droga DZ-4, droga DZ-4A, droga DZ-6,
 • warstwa mrozoochronna - km 573+625 - 573+975,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 575+400 - 575+750,
 • podbudowa bitumiczna - km 571+325 - 571+775, droga DZ-1, droga DZ-2, droga DD-7,
 • warstwa wiążąca - km 570+800 - 571+275, droga DZ-1,
 • warstwa ścieralna - droga DZ-1.

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - zasypki,
 • obiekt WD-5 - obrukowanie skarp,
 • obiekt PZ-6A - izolacje cienkie, montaż odwodnienia,
 • obiekt WD-7 - deski gzymsowe,
 • obiekt PZ-9 - zasypki,
 • obiekt WE-11 - beton konstrukcyjny, montaż krawężników,
 • obiekt PZ-12 - montaż murów oporowych, zasypki,
 • obiekt WE-13 - beton podkładowy, montaż krawężników,
 • obiekt WD-15 - beton podkładowy, zbrojenie płyt przejściowych.

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C.02 - km 562+275 - narzut kamienny, faszyna.