03 lipca 2017 - 09 lipca 2017

W dniach od 03.07.2017 do 09.07.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 568+100 - 568+500, droga DD -7,
 • nasypy - km 574+400 - 575+500, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki , droga DZ-3, droga DD-7,
 • warstwa mrozoochronna - droga DD-1, DD-7, DZ-7,
 • podbudowa z kruszywa - km 572+260 - 572+650, droga DD-1, DZ-7,
 • warstwa ścieralna SMA  - km 565+775 - 566+750, km 573+595 - 575+955,
 • humusowanie  skarp i rowów - km 568+500 - 570+100, droga Dz-5,
 • MOP Ostróżne - budowa chodników,

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 -  beton  fundamentów pod ekrany, izolacja fundamentów,
 • obiekt PZ-6 - zbrojenie, beton ław pod stożki,
 • obiekt PZ-6a - zbrojenie, beton ław pod stożki,
 • obiekt  PZ-7 - umocnienie skarp kostką betonową,
 • obiekt WD-8 - drenaże,
 • obiekt PZ-9 - obrukowanie skarp,
 • obiekt PZ-14a - montaż korytek,
 • obiekt WD-15 -drenaż, deski gzymsowe, montaż barier.

Roboty branżowe:

 • roboty elektryczne - budowa oświetlenia km 572+100 - 572+500; roboty melioracyjne - rów C05 km 567+675 - narzut kamienny, faszyna; rów C09 km 571+950 - narzut kamienny.
 • ekrany akustyczne -  betonowanie pali ekran E2L; montaż słupów ekran E8P.