03 października 2016 - 09 października 2016

W dniach od 03.10.2016 r. do 09.10.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 574+000 - 574+400,
 • nasypy - km 562+650 - 563+150, km 565+000 - 566+200, km 572+600 - 575+290, droga gminna Radwany - Wyszomierz, droga gminna Krajewo Korytki - Krajewo Łętowo, droga DD-1, DD-7,
 • wymiana dynamiczna - km 575+450 - 575+750,
 • kolumny betonowo-żwirowe - km 571+850 - 572+050,
 • warstwa mrozoochronna - km 561+700 - 561+770, km 567+675 - 568+000, droga zbiorcza DZ-2,
 • podbudowa z mieszanki MCE - droga zbiorcza DZ-2,
 • podbudowa bitumiczna - droga zbiorcza DZ-6,
 • humusowanie skarp i rowów - km 562+260 - 562+600, km 573+050 - 573+450.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 562+797 - asfalt twardolany,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - izolacje grube, montaż barier ochronnych,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - zbrojenie, deski gzymsowe,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - rozbiórka deskowania i rusztowań,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - rozbiórka deskowania i rusztowań,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - montaż schodów skarpowych,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - beton konstrukcyjny, montaż krawężników,
 • obiekt PZ-12 - km 571+950 - montaż konstrukcji stalowej,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - montaż odwodnienia,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - asfalt twardolany, montaż odwodnienia,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - beton podkładowy
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - montaż rusztowań pod ustrój nośny.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 571+970 - 572+643,
 • ekrany akustyczne - pale fundamentowe - km 571+042 - 571+246, km 572+687 - 572+802.