03 sierpnia – 09 sierpnia 2015

W tygodniu od 03.08 do 09.08 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 562+550 - 562+675, km 566+700 - 566+900, km 568+850 - 569+050, km 573+600 - 574+125, droga zbiorcza DZ-2,

- nasypy - km 562+250 - 564+950, km 565+900 - 566+650, km 570+800 - 571+860, km 572+750 - 573+075, droga DZ-6,

- wykopy - km 565+300 - 565+600, km 570+800 - 571+100 (rów),

- stabilizacja podłoża - km 567+100 - 567+625,

-materace wzmacniające nasyp - km 562+375 - 563+175, km 565+900 - 566+000, km 571+775 - 571+850, droga powiatowa DP 2001B, droga gminna przy WD-8,

- roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - wykop, betonowanie fundamentu podpory,
 • obiekt WD-5 - zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych,
 • obiekt PZ-6 - wbijanie ścianki szczelnej, beton podkładowy, wykop,
 • obiekt WD-7 - zbrojenie ławy fundamentowej,
 • obiekt WD-8 - wykop, zbrojenie ławy fundamentowej, beton podkładowy,
 • obiekt PZ-9 - wykop, zbrojenie ławy fundamentowej,
 • obiekt PZ-10 - wykop, betonowanie  ławy fundamentowej,
 • obiekt WE-11 - wykop pod wymianę gruntu, zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej,
 • obiekt PZ-14A - wbijanie ścianki szczelnej,

 - kanalizacja deszczowa - km 572+200 - 573+400,

- roboty telekomunikacyjne - km 569+650, km 572+700,

- roboty melioracyjne:

 • rów C14 - km 561+800,
 • układanie zbieraczy - km 572+530 - 573+600,
 • likwidacja sączków i zbieraczy - km 568+200 - 569+600, km 572+700 - 572+800,

- zbiornik ZR-01 - km 563+175 - układanie maty bentonitowej.