04 grudnia 2017 – 10 grudnia 2017

W dniach od 04.12.2017 do 10.12.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:
 podbudowa bitumiczna – zjazd awaryjny km 562+699,
 warstwa wiążąca – zjazd awaryjny km 562+699,
 warstwa ścieralna – wjazd i wyjazd MOP Szumowo km 566+500,
 humusowanie skarp i rowów – km 561+043 – 561+800, km 570+250 – 570+250,
 bariery ochronne – km 562+450 – 564+360, km 565+790 – 567+660, km 568+290 – 570+305, km 570+686 – 571+464,
 ogrodzenie drogowe – km 565+900 – 566+300, km 567+350 – 570+750, km 570+750 – 571+950, km 572+000 – 574+050,
 drogi poprzeczne i zbiorcze:
- droga powiatowa DP 2001B – warstwa ścieralna,
- droga DZ-1 – warstwa ścieralna,
- droga DZ-1A – warstwa ścieralna,
- droga DZ-1B – warstwa ścieralna.

Roboty branżowe:
 zieleń drogowa – km 571+950 – 575+955,
 ekrany akustyczne – montaż podwalin – ekran E1L, E2L, E4L, E4P, E5P, E8P, E9P, E10P; montaż paneli – ekran E1L, E2L, E4P, E5P, E8P, E9P.