04 kwietnia 2016 – 10 kwietnia 2016

W dniach od 04.04.2016 r. do 10.04.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 563+100 - 563+300, km 568+550 - 570+250,
 • nasypy - km 562+950 - 565+115, km 567+680 - 570+230, km 570+800 - 571+325, km 572+185 - 572+750, droga gminna Radwany Zaorze - Wyszomierz, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga powiatowa Szumowo - Kalinowo, drogi zbiorcze DZ-1, DZ-2,
 • wymiana gruntów nienośnych - km 571+870 - 571+950, km 572+000 - 572+185,
 • warstwa mrozoochronna - km 561+150 - 562+400, km 568+850 - 569+100,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 568+000 - 568+375,
 • formowanie i zabezpieczenie rowów geowłókniną - km 564+500 - 566+200.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - zasypki, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - zasypki, montaż muru oporowego,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - izolacja z papy, montaż dylatacji,
 • obiekt PZ-6A - km 567+674 - wymiana gruntu pod fundament,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - zasypki, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - izolacja z papy termozgrzewalnej,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - zasypka przyczółków, izolacje cienkie,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, montaż belek „Kujan”,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - zbrojenie.

 

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rowy C08, C09, C10 - km 570+750 - 571+750.