04 lipca 2016 - 10 lipca 2016

W dniach od 04.07.2016 r. do 10.07.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 562+250 - 562+300, km 565+300 - 566+600,
 • nasypy - km 561+130 - 562+300, km 566+400 - 567+000, km 567+100 - 569+100, km 572+185 - 572+260, droga zbiorcza DZ-1, DZ-2,
 • stabilizacja GWN - km 567+630 - 567+666, km 571+270 - 571+330,
 • warstwa odsączająca -  km 569+300 - 569+400, km 570+800 - 571+900,
 • podbudowa bitumiczna - km 569+125 - 569+250,
 • warstwa wiążąca - km 568+010 - 569+050,
 • wzmocnienie podłoża - kolumny betonowo-żwirowe - km571+870 - 571+950.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - zbrojenie, beton konstrukcyjny ustroju nośnego,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, zasypka przyczółka, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - zbrojenie, beton konstrukcyjny fundamentu,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - beton konstrukcyjny, izolacja z papy termozgrzewalnej,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - izolacje, izolacje z żywic na kapach chodnikowych, montaż barier,
 • obiekt PZ-6A - km 567+674 - zbrojenie,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - zasypka konstrukcji stalowej,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, izolacje z papy termozgrzewalnej,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - zbrojenie, izolacje z papy termozgrzewalnej,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - zbrojenie, beton podkładowy, montaż krawężników, deski gzymsowe,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - beton podkładowy, deski gzymsowe,

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 561+820 - 562+340,
 • roboty melioracyjne - umocnienie skarp i dna rowu C.08 - km 570+750, konserwacja rowów C10.1, C11, C12.