04 września 2017 - 10 września 2017

W dniach od 04.09.2017 do 10.09.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 561+600- 564+600, droga DZ-2,
 • nasypy - km 564+200 - 564+680, km 573+625 - 573+900, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki,
 • stabilizacja podłoża - droga DD-4,
 • warstwa mrozoochronna - droga DZ-2, DZ-4, DZ-4B, DD-5A,
 • podbudowa z kruszywa - droga DD-3,
 • warstwa wiążąca - droga powiatowa Szumowo - Kalinowo, droga DZ-4A,
 • warstwa ścieralna SMA - km 566+775 - 567+625, jezdnia zbierająco-rozprowadzająca, łącznica L04, L06,
 • MOP Ostrożne - nawierzchnia z kostki, chodniki z płyt.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - obrukowanie skarp, układanie korytek ściekowych,
 • obiekt WD-8 - umocnienie skarp kostką betonową,
 • obiekt PZ-9 - beton fundamentów pod ekrany, nasypy na najściach,
 • obiekt WE-11 - balustrada schodów skarpowych,
 • obiekt WE-13 - balustrada schodów skarpowych,
 • obiekt WD-15 - ściek przykrawędziowy.

 

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C02 - km 561+800 - narzut kamienny; rów C05 - km 567+675 - obrukowanie; rów C11 - km 573+600 - narzut kamienny.