05 czerwca 2017 - 11 czerwca 2017

W dniach od 05.06.2017 do 11.06.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 573+650 - 574+600, droga DZ-6,
 • nasypy - km 570+980 - 572+185, droga gminna Radwany - Wyszomierz, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki,
 • warstwa mrozoochronna - km 561+043 - 561+600,
 • podbudowa MCE - droga powiatowa Szumowo - Kalinowo,
 • podbudowa z kruszywa - węzeł „Szumowo” – jezdnia zbierająco – rozprowadzająca - km 574+160 - 568+030, km 574+160 - 575+950,
 • podbudowa bitumiczna - węzeł „Szumowo” – JZR i łącznice L04, L05, Ł06, km 570+200 - 570+260, km 571+300 – 571+325,.
 • warstwa wiążąca – węzeł „Szumowo” – JZR i łącznice L04, L05, L06,
 • humusowanie pasa rozdziału - km 572+700 - 573+500,
 • ogrodzenia dróg - km 564+400 - 564+500.

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2a - asfalt twardolany,
 • obiekt WD-3 - umocnienie skarp kostką betonową,
 • obiekt PZ-4 - beton konstrukcyjny gzymsów i fundamentów pod ekrany,
 • obiekt PZ-6 - beton konstrukcyjny, krawężnik mostowy,
 • obiekt PZ-6A - asfalt twardolany,
 • obiekt WD-7 - umocnienie skarp kostkę betonową,
 • obiekt WD-8 - podwalina pod stożki,
 • obiekt PZ-12 - montaż murów oporowych, zasypka,
 • obiekt PZ-14a - asfalt twardolany,
 • obiekt WD-15 - montaż barier.

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - narzut kamienny i faszyna rowy C10.1, C11.
 • ekrany akustyczne - ekran E4L - km 574+594 - 574+790 – betonowanie pali fundamentowych.