06 listopada - 12 listopada 2017

W dniach od 06.11.2017 do 12.11.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:
 nasypy - łącznice L01, L02, L03 węzeł Szumowo,
 podbudowa MCE – droga powiatowa DP 2001B,
 podbudowa z kruszywa - droga gminna Krajewo Łętowo – Krajewo Korytki,
 podbudowa bitumiczna – droga powiatowa DP 2001B, droga gminna Krajewo Łętowo –
Krajewo Korytki, droga DZ-7A,
 warstwa ścieralna SMA – km 566+840 – 567+100, przejazdy awaryjne km 565+850 i km
570+950,
 warstwa ścieralna – droga DZ-4,
 humusowanie skarp - km 571+950 - 572+650,
 oznakowanie poziome – km 570+250 – 573+000,
 MOP Ostrożne – podbudowa z kruszywa, podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca,
 zieleń drogowa – km 561+043 – 565+000, km 571+950 – 572+670.

Roboty mostowe:
 obiekt PZ-4 - ściek korytkowy,
 obiekt WD-5 - obrukowanie skarp,
 obiekt WD-8 - obrukowanie rowu, ściek korytkowy,
 obiekt PZ-9 - nasyp na najściach,
 obiekt PZ-14 - obrukowanie rowu,
 obiekt WD-15 - warstwa ścieralna, montaż balustrad.