07 sierpnia 2017 - 13 sierpnia 2017

W dniach od 07.08.2017 do 13.08.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 561+043 - 561+860, droga DD-1, DZ-6,
 • nasypy - km 561+100 - 561+860, km 571+955 - 572+300, droga DD-1, DZ-4,
 • stabilizacja podłoża - km 571+850 - 572+250, droga gminna Krajewo Budziły - Kalinowo, droga DD-4A, DD-4B, DD-4, DD-5, DD-5A, DD-6,
 • warstwa mrozoochronna - km 571+955 - 572+300, droga DD-3,
 • podbudowa z kruszywa - km 571+800 - 572+300, droga DD-4,
 • podbudowa bitumiczna - droga powiatowa Szumowo - Kalinowo,
 • warstwa ścieralna SMA - km 563+775 - 565+700, km 569+300 - 570+727, km 572+680 - 573+567,
 • montaż barier ochronnych - km 574+100 - 575+955,
 • MOP Ostrożne - krawężniki, chodniki, nawierzchnia z kostki.

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - obrukowanie skarp, nasypy na dojściach, ścieki betonowe,
 • obiekt WD-5 - hydrofobizacja betonu,
 • obiekt WD-7 - betonowanie kap chodnikowych,
 • obiekt WD-8 - umocnienie skarp kostką betonową,
 • obiekt PZ-9 - nasypy na dojściach, drenaż i korytka ściekowe,
 • obiekt PZ-14 - betonowanie ławy pod stożki,
 • obiekt PZ-14A - betonowanie ławy pod stożki, zbrojenie,
 • obiekt WD-15 - asfalt twardolany płyty pomostu.