07 września – 13 września 2015

W tygodniu od 07.09 do 13.09 Wykonawca realizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • odhumusowanie - km 561+750 - 561+860, km 572+400 - 572+700, DP 2001B,
 • nasypy - km 562+450 - 562+500, km 564+950 - 566+300, km 570+800 - 571+825, km 573+100 - 573+560, droga powiatowa DP 2001B,
 • stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 566+100 - 566+300, km 569+700 - 569+950,
 • materace wzmacniające nasyp - km 571+700 - 571+825, km 575+450 - 545+550, droga powiatowa DP 2001B,
 • podbudowa z kruszywa naturalnego - droga powiatowa DP 2001B, droga gminna Krajewo - Budziły,
 • przepusty z blachy falistej - PS-12 - km 572+530.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, izolacje, zasypka fundamentów,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - wyciąganie ścianek szczelnych, betonowanie słupów, zasypka fundamentów,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - zbrojenie i beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - wykop pod fundament, beton podkładowy, zbrojenie,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - zasypka fundamentów,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - wbijanie ścianki szczelnej, zbrojenie, beton konstrukcyjny, izolacje cienkie,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - wyciąganie ścianki szczelnej, zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - zbrojenie, beton konstrukcyjny przyczółka, zasypka fundamentów,
 • obiekt WE-13 - km 572+660 - wykop fundamentowy,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - wykop fundamentowy, beton podkładowy,

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 562+380 - 562+860, km 573+300 - 573+400,
 • roboty telekomunikacyjne - km 571+410 - 571+590,
 • roboty melioracyjne:
  - rowy C14 - umocnienie skarp - km 561+800,
  - zbieracze i studnie melioracyjne Zb-06a, Zb-06a - km 567+575,
 • przebudowa gazociągów - próby szczelności - kolizja G1, przygotowania do przełączenia kolizji G2, G3, G4.