09 maja 2016 – 15 maja 2016

W dniach od 09.05.2016 r. do 15.05.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 567+000 - 567+650, km 570+030 - 570+230,
 • nasypy - km 562+700 - 562+825, km 568+450 - 568+480, km 572+260 - 572+612, droga gminna Radwany - Wyszomierz, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga DZ-1,
 • materac wzmacniający typ P1 - km 572++260 - 572+612, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 563+800 - 563+950, km 568+600 - 569+650.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - wyciąganie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-2A - km 561+797 - zbrojenie, beton konstrukcyjny przyczółków,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - zbrojenie,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - zasypka, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - wyciąganie ścianki szczelnej, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - montaż krawężników, montaż desek gzymsowych,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - montaż dylatacji,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - izolacja z papy termozgrzewalnej,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, zasypka przyczółka,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - izolacja z papy termozgrzewalnej,
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - zasypka, montaż paneli muru oporowego.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 572+715 - 573+050,
 • roboty melioracyjne:

           ̶  rów C10 - km 571+725 - darniowanie,

           ̶  rów C14 - km 561+800 - wywóz gruntu.