09 października 2017 - 15 października 2017

W dniach od 09.10.2017 do 15.10.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • nasyp - pas rozdziału i pobocza - km 571+950 - 573+900, droga DD-7,

 • stabilizacja podłoża - droga powiatowa DP 2001B, droga gminna Krajewo Budziły - Kalinowo,

 • warstwa mrozoochronna - droga gminna Krajewo Budziły – Kalinowo,

 • podbudowa bitumiczna - droga DZ-4, DD-5,

 • warstwa wiążąca - droga DZ-4,

 • warstwa ścieralna - km 573+250 - 575+955, droga DD-7,

 • humusowanie pasa rozdziału - km 571+250 - 571+850,

 • zieleń drogowa - km 561+ 043 - 565+000,

 • MOP Ostrożne - nawierzchnia z kostki betonowej i kamiennej.

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - umocnienie skarp brukiem, ściek korytkowy,

 • obiekt WD-3 - umocnienie skarp kostką betonową,

 • obiekt PZ-6a - umocnienie skarp brukiem, ściek skarpowy,

 • obiekt PZ-9 - beton fundamentów pod ekrany,

 • obiekt PZ-12 - schody skarpowe, ściek skarpowy,

 • obiekt WE-13 - ściek korytkowy,

 • obiekt PZ-14 - umocnienie skarp brukiem,

 • obiekt PZ-14a - umocnienie skarp brukiem, krawężnik mostowy.