10 kwietnia 2017 - 16 kwietnia 2017

W dniach od 10.04.2017 do 16.04.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 561+130 - 564+700, km 567+750 - 567+800, droga DZ-2, droga DZ-6,
 • nasypy - km 562+700 - 564+700, km 567+900 - 568+300, 571+800 - 571+914, km 572+100 - 575+050, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki, droga DZ-1,
 • materac typ SK - km 572+100 - 572+185,
 • stabilizacja GWN - km 574+100 - 574+650,
 • warstwa mrozoochronna - droga powiatowa Szumowo - Kalinowo, droga DZ-4,
 • podbudowa bitumiczna - droga DD-7,
 • warstwa wiążąca - droga DZ-1,
 • warstwa ścieralna - droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga DZ-2, droga DD-7.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt WD-3 - beton konstrukcyjny, obrukowanie skarp.
 • obiekt PZ-4 - zasypki,
 • obiekt WD-5 - obrukowanie skarp,
 • obiekt PZ-6 - beton podkładowy, zbrojenie, beton płyt przejściowych,
 • obiekt PZ-6A - beton podkładowy, zbrojenie, beton płyt przejściowych,
 • obiekt WD-7 - izolacje grube, deski gzymsowe muru oporowego,
 • obiekt WD-8 - izolacje grube, montaż poręczy i barier,
 • obiekt PZ-9 - zasypki, obrukowanie skarp,
 • obiekt PZ-12 - montaż murów oporowych, zasypki,
 • obiekt WE-13 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, montaż krawężników,
 • obiekt WD-15 - beton konstrukcyjny płyt przejściowych.

 

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C02 - km 561+475 - narzut kamienny, faszyna.