10 lipca 2017 - 16 lipca 2017

W dniach od 10.07.2017 do 16.07.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • nasypy - km 574+000 - 575+000, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki, droga DZ-6,
 • stabilizacja podłoża - droga powiatowa Szumowo - Kalinowo, droga gminna Krajewo Budziły - Kalinowo, droga DZ-4, DD-4, DD-5, DD-7,
 • warstwa mrozoochronna - droga powiatowa Szumowo - Kalinowo, droga DD-5, DD-6, DZ-7,
 • podbudowa z kruszywa - droga DD-5, DD-7,
 • podbudowa MCE - droga DZ-1,
 • warstwa wiążąca - droga DZ-6,
 • warstwa ścieralna SMA - km 567+680 - 569+300, km 572+680 - 573+600,
 • humusowanie pasa rozdziału - km 561+900 - 564+200,
 • MOP Ostrożne - ustawianie krawężników.

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - umocnienie skarp geokratą,
 • obiekt PZ-2a - umocnienie skarp geokratą, montaż wpustów,
 • obiekt PZ-4 - obrukowanie skarp, beton fundamentów pod ekrany,
 • obiekt PZ-6 - nawierzchnia z żywic na kapach,
 • obiekt PZ-6A - nawierzchnia z żywic na kapach,
 • obiekt WD-7 - asfalt twardolany, umocnienie skarp kostką ,
 • obiekt WD-8 - asfalt twardolany,
 • obiekt PZ-9 - nasyp na najściach,
 • obiekt PZ-10 - umocnienie skarp geokratą,
 • obiekt PZ-14 - nawierzchnia z żywic na kapach, beton pod stożki ,
 • obiekt PZ-14a - nawierzchnia z żywic na kapach, montaż korytek,
 • obiekt WD-15 - izolacja gruba płyty pomostu.

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C05 km 567+675, narzut kamienny, faszyna
 • ekrany akustyczne - montaż słupów i betonowanie głowic ekran E8P; betonowanie głowic ekranu E2L.