10 sierpnia – 16 sierpnia 2015

W tygodniu od 10.08 do 16.08 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 567+675 - 567+900, km 573+600 - 574+125 strona prawa,

- nasypy - km 562+050 - 564+520, km 565+000 - 566+300, km 567+100 - 567+675, km 569+450 - 569+575, km 571+300 - 571+860, km 572+750 - 573+550,

- wykopy - km 565+300 - 565+600,

- stabilizacja podłoża - km 570+440 - 570+550, km 570+600 - 570+700,

- materace wzmacniające nasyp - km 571+525 - 571+850, droga powiatowa DP 2001B, droga gminna przy WD-8,

- przepusty z rur stalowych - PS-3 - km 563+258, PS-11 - km 572+350,

- roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - betonowanie ławy fundamentowej, beton podkładowy,
 • obiekt WD-5 - betonowanie ław fundamentowych,
 • obiekt PZ-6 - wykop, wymiana gruntu, zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej,
 • obiekt WD-7 - zbrojenie ławy fundamentowej, wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt WD-8 - zbrojenie ławy fundamentowej,
 • obiekt PZ-9 - wykop, zbrojenie ławy fundamentowej, beton podkładowy,
 • obiekt PZ-10 - wykop, betonowanie  ławy fundamentowej,
 • obiekt WE-11 - zbrojenie ławy fundamentowej,
 • obiekt WE-13 - wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-14A - wykop, wymiana gruntu, wbijanie ścianki szczelnej, beton podkładowy,

 - kanalizacja deszczowa - km 572+200 - 573+400,

- roboty telekomunikacyjne - km 567+095 - 569+450,

- roboty melioracyjne:

 • rów C14 - km 561+800,
 • układanie zbieraczy - km 568+025 - 568+100, km 572+530, km 572+225, km 573+600,
 • likwidacja sączków i zbieraczy - km 561+800, km 568+600,

- zbiornik ZR-01 - km 563+175 - układanie geokraty na skarpach,

- przebudowa gazociągów – kolizje G1, G2, G3, G4 – czyszczenie rurociągów, próby ciśnieniowe.