11 grudnia 2017 – 17 grudnia 2017

W dniach od 11.12.2017 do 17.12.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:
 warstwa ścieralna – zjazd awaryjny km 562+699,
 humusowanie pasa rozdziału – km 570+150 – 570+350,
 bariery ochronne – km 561+500 – 564+060, km 565+790 – 567+620, km 569+216 – 569+950, km 570+670 – 571+468, km 572+610 – 575+815,
 ogrodzenie drogowe – km 561+043 – 562+000, km 565+900 – 567+650, km 569+450 – 570+250, km 572+650 – 574+050,
 drogi poprzeczne i zbiorcze:
- droga gminna Krajewo Łętowo – Krajewo Korytki – warstwa ścieralna,
- droga DZ-1 – podbudowa z kruszywa zjazdy,
- droga DZ-4 – podbudowa MCE, warstwa ścieralna,
- droga DZ-5 – podbudowa MCE, podbudowa bitumiczna, warstwa ścieralna,
- droga DZ-4B – warstwa ścieralna,
- droga DZ-6 – podbudowa bitumiczna zjazdy, warstwa ścieralna zjazdy,
- droga DZ-7 – warstwa ścieralna.

Roboty branżowe:
 ekrany akustyczne – montaż paneli – ekran E1L, E4L, E4P, E5P, E9P, E10P; montaż paneli przeźroczystych – ekran E1L.