11 kwietnia 2016 – 17 kwietnia 2016

W dniach od 11.04.2016 r. do 17.04.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • nasypy - km 562+050 - 564+115, km 568+575 - 570+230, km 570+800 - 571+800, km 572+260 - 572+612, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga powiatowa Szumowo - Kalinowo, drogi zbiorcze DZ-1, DZ-2, DZ-6,
 • wymiana gruntów nienośnych - km 571+870 - 571+950, km 572+000 - 572+075,
 • warstwa odsączająca - km 568+800 - 569+600,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 562+150 - 562+700, km 568+000 - 568+800,
 • humusowanie rowów - km 565+000 - 566+225.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - zasypka, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - zasypka, montaż paneli muru oporowego, montaż pomostów,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - zasypka, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - montaż konstrukcji stalowej,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - zbrojenie, beton konstrukcyjny ustroju nośnego, zasypka przyczółków,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, wyciąganie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - zbrojenie płyty pomostu,
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - zasypka, montaż paneli muru oporowego.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 563+250 - droga powiatowa DP 1996B,
 • roboty melioracyjne - rów C03 - km 562+275, rów C14 - km 561+300.