11 lipca - 17 lipca 2016

W dniach od 11.07.2016 r. do 17.07.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 562+250 - 562+300, km 568+400 - 568+450,
 • nasypy - km 562+810 - 563+250, km 566+000 - 566+400, droga DZ-2, DZ-4,
 • kolumny betonowo-żwirowe - km 571+800 - 571+950,
 • warstwa mrozoochronna - km 570+800 - 571+250,
 • podbudowa bitumiczna - km 574+700 - 575+670,
 • humusowanie rowów i pasa rozdziału - km 565+325 - 565+575, km 566+400 - 567+000.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2A - km 561+797 - zbrojenie, zasypki przyczółków,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - beton konstrukcyjny fundamentów,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-6A - km 567+674 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-7 - km  568+649 - montaż rusztowań pod ustrój nośny,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, montaż desek gzymsowych,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - beton konstrukcyjny, deski gzymsowe,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, deski gzymsowe, izolacja z papy termozgrzewalnej,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - izolacje cienkie, odwodnienie, deski gzymsowe.

 

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C08 - km 570+750 - umocnienie skarp i dna narzutem kamiennym.