11 września 2017 - 17 września 2017

W dniach od 11.09.2017 do 17.09.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 573+625 - 573+900 (rów),
 • nasypy - km 573+625 - 573+900, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki, droga DZ-4, DZ-6,
 • warstwa mrozoochronna - droga DD-1,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 575+750 -575+955, droga DD-2B,
 • podbudowa bitumiczna - km 571+725 - 572+650,
 • podbudowa MCE - droga DZ-2,
 • warstwa ścieralna - droga DD-7,
 • warstwa ścieralna SMA - km 561+043 - 561+786, km 561+805 - 562+925,
 • humusowanie skarp rowów - km 570+800 - 571+250, km 571+950 - 572+650,
 • bariery ochronne - km 567+050 - 567+700, km 574+800 - 575+700,
 • MOP Ostrożne - krawężniki betonowe, nawierzchnia z kostki, podbudowa betonowa.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - warstwa ścieralna SMA - strona prawa,
 • obiekt PZ-4 - obrukowanie skarp, montaż paneli przeciwolśnieniowych,
 • obiekt PZ-6 - warstwa ścieralna SMA - strona lewa,
 • obiekt PZ-6A - korytki ściekowe,
 • obiekt WD-7 - montaż barier i balustrad,
 • obiekt PZ-9 - beton fundamentów pod ekrany, nasypy na najściach,
 • obiekt WE-14 - drenaż, schody skarpowe,
 • obiekt WE-14A - drenaż,
 • obiekt WD-15 - umocnienie skarp kostką betonową, montaż rur odpływowych, schody skarpowe, ściek skarpowy.

 

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C11 - km 573+600 - wykop, narzut kamienny.