12 czerwca 2017 – 18 czerwca 2017

W dniach od 12.06.2017 do 18.06.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy – km 573+900 – 574+100,
 • nasypy – km 571+980 – 572+185, droga gminna Krajewo Łętowo – Krajewo Korytki, droga DZ-1,
 • stabilizacja podłoża – droga DZ-5,
 • warstwa mrozoochronna – km 561+043 – 561+600,
 • podbudowa MCE – droga DZ-1B,
 • podbudowa bitumiczna – droga DZ-6,
 • warstwa wiążąca – węzeł „Szumowo” – jezdnia JZR, łącznica L04, droga DZ-6,
 • MOP Ostrożne – układanie krawężników.

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 – beton konstrukcyjny fundamentów pod ekrany, obrukowanie skarp,
 • obiekt WD-7 – umocnienie skarp kostkę betonową, schody skarpowe,
 • obiekt PZ-9 – izolacje,
 • obiekt PZ-10 – ława pod stożki,
 • obiekt WE-11 – uszczelnianie krawężników,
 • obiekt PZ-12 – montaż murów oporowych, zasypka,
 • obiekt WE-13 – uszczelnianie krawężników,
 • obiekt PZ-14 – uszczelnianie krawężników,
 • obiekt WD-15 – zbrojenie gzymsów muru oporowego, deski gzymsowe.

Roboty branżowe:

 • roboty elektryczne – montaż oświetlenia MOP Ostrożne – słupy i kable.
 • ekrany akustyczne – ekran E4L – km 574+594 – 574+790 – montaż slupów.