12 października – 18 października 2015

W tygodniu od 12.10 do 18.10 Wykonawca realizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • nasypy - km 561+600 - 563+075, km 567+725 - 569+450, km 570+775 - 571+825, km 574+100 - 574+950, droga DZ-1,
 • stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 563+800 - 563+950, km 566+700 - 566+850, km 568+725 - 570+440,
 • materace wzmacniające nasyp - km 571+100 - 571+225, km 572+250 -572+650,
 • warstwa mrozoochronna - km 565+875 - 567+650,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 563+375 - 563+800, km 565+820 - 566+180, km 574+425 - 574+760, droga DZ-6,
 • podbudowa bitumiczna - km 564+500 - 565+810 jezdnia prawa i lewa.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt WD-3 - km 562+914 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - montaż konstrukcji stalowej K4,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - montaż rusztowań pod ustrój nośny,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - beton konstrukcyjny, izolacje cienkie,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - beton konstrukcyjny, zasypka fundamentów,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - zbrojenie, beton podkładowy, beton konstrukcyjny ścian,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - zbrojenie, beton konstrukcyjny przyczółka,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - beton konstrukcyjny przyczółka, zasypka fundamentów, wyciąganie ścianki szczelnej,
 • obiekt WE-13 - km 572+660 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - wykopy, wykonanie kolumn DSM,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - wyciąganie ścianki szczelnej,
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, zasypka fundamentów.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 562+925 - 563+252, km 573+647 - 575+693.
 • roboty melioracyjne:
  - rów C.10.1 - umocnienie skarp - km 571+800,
  - kanalizacja i studnie melioracyjne -  km 564+400.
 • roboty telekomunikacyjne - km 563+500 - 575+200.