12 września 2016 - 18 września 2016

W dniach od 12.09.2016 r. do 18.09.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • zdjęcie warstwy humusu - km 574+500 - 575+955,
 • wykopy - km 561+875 - 562+975,
 • nasypy - km 561+900 - 562+250, km 575+650 - 575+750, droga gminna Radwany - Wyszomierz,  droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga zbiorcza DZ-1, DZ-4, DD-7,
 • kolumny betonowo-żwirowe - km 571+850 - 572+150,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 561+043 - 561+350, km 570+100 - 570+300,
 • podbudowa z mieszanki MCE - droga zbiorcza DZ-6,
 • podbudowa bitumiczna - km 562+650 - 563+150, droga zbiorcza DZ-1,
 • warstwa wiążąca - droga zbiorcza DZ-1, DZ-2,
 • warstwa ścieralna SMA - droga zbiorcza DZ-2,

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - zbrojenie, beton konstrukcyjny płyt przejściowych,
 • obiekt PZ-2A - km 561+797 - zbrojenie, beton konstrukcyjny płyt przejściowych,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - zbrojenie, beton konstrukcyjny płyt przejściowych,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - montaż konstrukcji stalowej, zasypki,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - beton konstrukcyjny, wpusty odwodnienia, deski gzymsowe,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - wpusty odwodnienia, montaż barier ochronnych,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - zasypki,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - montaż odwodnienia,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - montaż odwodnienia, montaż krawężników,
 • obiekt PZ-12 - km 571+950 - wyciąganie ścianki szczelnej, izolacje cienkie, zasypka fundamentów,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - zbrojenie,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - izolacja z żywic na kapach,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - izolacje cienkie, odwodnienie, zasypki, deski gzymsowe,

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 567+900 - 568+000,
 • roboty melioracyjne - rów C06 i C07 - km 568+650 - 568+900 - narzut kamienny.