13 czerwca 2016 - 19 czerwca 2016

W dniach od 13.06.2016 r. do 19.06.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 562+850 - 562+950, km 569+825 - 569+900,
 • nasypy - km 562+500 - 562+950, km 572+185 - 572+260, droga gminna Zaorze - Wyszomierz, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga powiatowa Szumowo - Kalinowo, droga zbiorcza DZ-1, DZ-4,
 • materac wzmacniający - km 561+805 - 561+860, droga powiatowa Szumowo - Kalinowo,
 • stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 562+950 - 563+125, km 570+025 - 570+150,
 • humusowanie pasa rozdziału - km 567+100 - 567+250.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - montaż belek „Kujan”,
 • obiekt PZ-2A - km 561+797 - montaż belek „Kujan”,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - wykop pod fundament, zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, izolacja żywicą kap chodnikowych,
 • obiekt PZ-6A - km 567+674 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - zasypka, montaż konstrukcji stalowej B4,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - izolacja żywicą kap chodnikowych,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, deski gzymsowe, montaż krawężników,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - beton konstrukcyjny, izolacja z papy termozgrzewalnej, montaż kotew talerzowych,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - zbrojenie, izolacja z papy termozgrzewalnej, montaż krawężników.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 566+800,
 • roboty melioracyjne - rów C10 - km 571+700 - wywóz nadmiaru gruntu.