13 lipca – 19 lipca 2015

W tygodniu od 13.07 do 19.07 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 562+490 - 562+560, km 565+600 - 567+650, km 568+000 - 568+550, droga DZ-4, DZ-4b, DD-7a, DZ-7,

-nasypy z dokopu - km 562+050 - 562+550, km 565+650 - 566+100, km 571+350 - 571+700, km 573+100- 573+800,

- wymiana dynamiczna - wzmocnienie podłoża - km 575+200 - 575+486, droga DZ-6,

- materac typ P1 pod nasyp - km 571+609 - 571+860,

- zbiornik retencyjny ZR-01 - km 563+175,

- roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2A - km 561+797 - prefabrykowane pale testowe,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - wykop pod fundamenty, beton podkładowy, zbrojenie fundamentu,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - zbrojenie fundamentów,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-10 - km 570+742 - wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - wbijanie ścianki szczelnej, wymiana gruntu pod fundament,

 - kanalizacja deszczowa - km 566+480 - 566+850, km 569+480 - 569+660, km 573+000 - 573+400,

- roboty melioracyjne:

 • rów C14 - km 561+800,
 • kanalizacja - km 564+360,
 • zbieracz - km 575+575,

- przebudowa gazociągów:

 • kolizja G1 - km 562+138 - 563+230,
 • kolizja G3 - km 567+880 - 570+511,
 • zakończenie zabezpieczania gazociągu jamalskiego,

- przebudowa sieci elektroenergetycznych - km 574+050, km 573+200,

- przebudowa telekomunikacji - km 568+480 - 568+590.