13 listopada - 19 listopada 2017

W dniach od 13.11.2017 do 19.11.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:
 nasypy – droga DD-2A, DZ-4,
 stabilizacja podłoża - łącznice L01, L02, L03, węzeł Szumowo, droga DD-4,
 warstwa mrozoochronna – łącznice L01, L02, L03,
 podbudowa z kruszywa - łącznice L01, L02, L03, droga DD-6,
 podbudowa MCE – droga DZ-1A,
 podbudowa bitumiczna - droga DD-7A,
 warstwa ścieralna SMA – km 567+100 – 568+300,
 humusowanie skarp - km 571+950 - 572+500,
 ogrodzenie drogowe – km 572+800 – 573+000,
 zieleń drogowa – km 565+000 – 567+670,
 MOP Ostrożne – podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, nawierzchnia
z kruszywa.

Roboty mostowe:
 obiekt PZ-9 - nasyp na najściach.

Roboty branżowe:
 ekrany akustyczne - montaż paneli ekran 3P.