13 lutego 2017 - 26 lutego 2017

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2016 r. do dnia 15.03.2017 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
Za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w dniach od 13.02.2017 r. do 26.02.2017 r. wykonywał w niewielkim zakresie roboty, które nie są uzależnione od warunków atmosferycznych:

Roboty drogowe:

  • rozbiórka podbudowy i usuwanie humusu z jezdni prawej drogi DK8 w km 561+043 - 561+700,
  • wiercenie i betonowanie pali fundamentowych pod ekrany akustyczne - km 574+212 - 574+328
  • układanie ścieków przykrawędziowych - km 572+700 - 572+790.

Roboty mostowe:

  • obiekt PZ-4 - zakończenie montażu konstrukcji stalowej K3,
  • obiekt PZ-6 - wykopy, beton podkładowy pod ściany oporowe, zbrojenie ścian oporowych,
  • obiekt PZ-6A - zbrojenie i betonowanie przyczółka,
  • obiekt PZ-9 - betonowanie gzymsów wlotów i wylotów konstrukcji, betonowanie fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe.

Roboty branżowe:

  • kontynuowanie robót budowlanych MOP Ostrożne - budynek toalet.