13 marca 2017 - 26 marca 2017

Po zakończeniu przerwy zimowej od 16.03.2017 r. Wykonawca przystąpił do realizacji planowanych robót kontraktowych we wszystkich branżach. Od dnia 15.03.2017 r. wznowiono produkcję i układanie warstw bitumicznych.

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 574+450 - 575+250, droga DZ-6,
 • nasypy - km 568+100 - 568+300, km 571+825 - 571+915, km 571+980 - 572+650, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga gminna Krajewo Budziły - Kalinowo.
 • wymiana gruntu - km 561+043 - 561+560,
 • stabilizacja GWN - km 575+050 - 575+350,
 • warstwa mrozoochronna - km 570+200 - 570+250, km 575+050 - 575+350,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 563+375 - 564+500, droga DZ-7,
 • podbudowa z MCE - droga zbiorcza DZ-1,
 • podbudowa bitumiczna - km 563+375 - 564+500, droga zbiorcza DZ-2.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - izolacje, beton niekonstrukcyjny, zasypki,
 • obiekt WD-5 - obrukowanie skarp kostką betonową
 • obiekt PZ-6 - beton konstrukcyjny murów oporowych,
 • obiekt PZ-6A - zbrojenie, montaż belek „Kujan”, beton konstrukcyjny płyty pomostu,
 • obiekt WD-7 - zbrojenie, montaż krawężnika, deski gzymsowe, izolacje grube,
 • obiekt WD-8 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, montaż krawężnika, deski gzymsowe,
 • obiekt PZ-9 - beton konstrukcyjny gzymsów, zasypki, obrukowanie skarp,
 • obiekt PZ-12 - montaż muru oporowego, zasypki,
 • obiekt WD-15 - zasypki, montaż paneli muru oporowego.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 574+050 - 574+200,
 • MOP Ostrożne - budynek toalet - elewacja zewnętrzna.