14 sierpnia 2017 - 20 sierpnia 2017

W dniach od 14.08.2017 do 20.08.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • nasypy - km 561+700 - 561+787, droga DD-1, DZ-1, DZ-2,
 • warstwa mrozoochronna - km 571+800 - 572+300, droga DD-5,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 571+800 - 572+300,
 • podbudowa MCE - droga DZ-4,
 • podbudowa bitumiczna - droga powiatowa Szumowo - Kalinowo, droga DZ-5, DZ-4A,
 • warstwa wiążąca - droga powiatowa Szumowo - Kalinowo,
 • humusowanie pasa rozdziału - km 574+050 - 574+400,
 • MOP Ostrożne - nawierzchnia z kostki granitowej.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - beton fundamentu pod stożki,
 • obiekt PZ-4 - obrukowanie skarp, nasypy na najściach,
 • obiekt WD-7 - hydrofobizacja betonu,
 • obiekt WD-8 - umocnienie skarp kostką betonową, ściek przykrawędziowy, hydrofobizacja betonu,
 • obiekt PZ-9 - beton podkładowy pod fundament ekranów,
 • obiekt WD-15 - hydrofobizacja betonu.

 

Roboty branżowe:

 • oświetlenie - montaż słupów oświetleniowych, ułożenie kabla na węźle Szumowo.