14 września – 20 września 2015

W tygodniu od 14.09 do 20.09 Wykonawca realizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • odhumusowanie - km 561+043 - 561+860, drogi dojazdowe DZ-1, DZ-2,
 • nasypy - km 561+043 - 563+325, km 565+785- 567+075, km 570+600 - 570+710, km 570+800 - 571+825, km 572+750 - 575+750, droga powiatowa DP 2001B, droga DZ-6,
 • stabilizacja podłoża pod nasyp - km 567+725 - 569+100,
 • stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 564+950 - 565+000, km 565+000 - 566+700, km 574+450 - 574+725,
 • warstwa odsączająca/mrozoochronna - km 565+375 - 566+500,
 • wzmocnienie podłoża - wymiana dynamiczna - km 561+445 - 561+560,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 564+300 - 564+950, km 571+150 - 571+240,
 • materace wzmacniające nasyp - km 562+525 - 562+625, km 571+150 - 571+230, km 574+450 - 575+750, droga gminna Radwany - Wyszomierz,
 • podbudowa bitumiczna (odcinek próbny) - km 564+500 - 564+700,
 • przepusty z blachy falistej - PS-2, PS-8, PS-9, PS-12.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - beton konstrukcyjny, izolacje, zasypka fundamentów,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - zbrojenie, zasypka fundamentów,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - zbrojenie,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - wykop pod fundament, zbrojenie, beton podkładowy, beton konstrukcyjny, wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, zasypka fundamentów, wyciąganie ścianek szczelnych,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, zasypka,
 • obiekt WE-13 - km 572+660 - zbrojenie,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, zasypka fundamentów,
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - zbrojenie fundamentów,

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 561+820 - 563+800, km 565+900 - 567+640,
 • roboty telekomunikacyjne - km 573+500 - 575+800,
 • roboty melioracyjne:
  - rowy C13, C14 - umocnienie skarp - km 561+200 - 561+800,
  - zbieracze Zb-05 - km 567+675,W tygodniu od 14.09 do 20.09 Wykonawca realizował następujące roboty: