15 maja 2017 - 21 maja 2017

W dniach od 15.05.2017 do 21.05.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 565+100 - 575+700, droga DZ-1,
 • nasypy - km 571+680 - 572+185, droga DZ-1, droga DD-7,
 • stabilizacja podłoża – km 567+615 – 568+000, km 572+640 - 572+660, droga powiatowa Szumowo - Kalinowo, droga DZ-1, droga DZ-6, MOP Ostróżne,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - droga zbierająco - rozprowadzająca, km 0+800 - 567+650, km 574+830-575+050, węzeł Szumowo –łącznie L04, L05, L08,
 • warstwa mrozoochronna – droga DZ-4,
 • podbudowa MCE - km 575+140 - droga gminna Radwany – Wyszomierz,
 • podbudowa bitumiczna – km573+210 – 574+200, droga gminna Radwany – Wyszomierz,
 • warstwa wiążąca  - km 573+200 - 574+000,
 • humusowanie rowów - km 563+800 - 564+450,
 • humusowanie pasa rozdziału - km 563+625 - 564+150,

Roboty mostowe:

 • obiekt WD-3 - umocnienie skarp kostką betonową,
 • obiekt PZ-4 – beton konstrukcyjny gzymsów, beton podkładowy pod fundamenty ekranów, zasypka,
 • obiekt PZ-6A - zbrojenie, beton konstrukcyjny kap, krawężnik mostowy, deski gzymsowe,
 • obiekt WD-8 – beton konstrukcyjny kap, deski gzymsowe,
 • obiekt PZ-9 - obrukowanie skarp,
 • obiekt PZ-10 -zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-12 - montaż murów oporowych, zasypka,
 • obiekt WE-13 - umocnienie skarp kostką betonową,
 • obiekt PZ-14a -zbrojenie, krawężnik mostowy,
 • obiekt WD-15 -drenaż, deski gzymsowe, montaż barier

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C01.1, C10, C10.1, C13, C14, C15 –darnina i narzut kamienny.
 • ekrany akustyczne – ekran E10P km 562+816 – 562+915 – betonowanie głowic, montaż słupów.