15 sierpnia 2016 - 21 sierpnia 2016

W dniach od 15.08.2016 r. do 21.08.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 564+700 - 565+000, km 570+175 - 570+275,
 • nasypy - km 561+975 - 562+050, km 570+175 - 570+275, MOP Ostrożne, droga gminna Radwany - Wyszomierz,  droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga DD1, DZ-1,
 • kolumny betonowo-żwirowe - km 571+950 - 572+150,
 • warstwa mrozoochronna - km 562+800 - 562+950, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 570+800 - 571+250,
 • podbudowa bitumiczna - km 572+680 - 573+420,
 • warstwa wiążąca - km 572+675 - 573+400,
 • podbudowa MCE - droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga DZ-2.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt WD-3 - km 562+914 - drenaż, zasypki przyczółków,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - montaż konstrukcji stalowej, zasypki,
 • obiekt WD-7 - km  568+649 - beton konstrukcyjny ustroju nośnego,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - zbrojenie ustroju nośnego,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - beton konstrukcyjny, montaż krawężników,
 • obiekt PZ-12 - km 571+950 - wbijanie ścianki szczelnej, wykop fundamentu,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - izolacje grube.

 

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C04 - km 563+800 - umocnienie skarp,
 • roboty melioracyjne - rów C06 - km 567+675 - obrukowanie przepustu,
 • roboty melioracyjne - rów C12 - km 575+570 - obrukowanie przepustu.