16 listopada – 22 listopada 2015

W tygodniu od 16.11 do 22.11 Wykonawca realizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • odhumusowanie - km 568+425 - 568+625,
 • nasypy - km 561+860 - 563+100, km 571+225 - 571+325, km 572+250 - 572+350, droga gminna Krajewo Budziły - Kalinowo, droga gminna Krajewo Korytki - +Krajewo Łętowo,
 • wzmocnienie podłoża - wymiana dynamiczna - km 561+750 - 561+787,
 • materace wzmacniające nasyp - km 572+350 - km 572+650,
 • stabilizacja GWN - km 572+800 - 573+125,
 • warstwa mrozoochronna / odsączająca - km 573+100 - 573+550,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 568+750 - 569+950,
 • podbudowa bitumiczna - km 567+070 - 567+610 - jezdnia prawa i lewa,

 

Roboty mostowe:

 • obiekt WD-3 - km 562+914 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - zbrojenie, beton podkładowy,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - zbrojenie płyty pomostu,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - wyciąganie ścianki szczelnej,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - wykop, zbrojenie, beton podkładowy, zasypka fundamentów,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, montaż konstrukcji stalowej, zasypka fundamentów,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - zbrojenie,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - zbrojenie,
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - wyciąganie ścianki szczelnej,

 

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne:
  - rów C11 - wykop - 573+510,
  - rów C12 - plantowanie skarp - km 575+570.
 • zbiornik ZRI-03 - warstwa kruszywa - km 566+000,
 • roboty telekomunikacyjne - przebudowa sieci - km 567+000 - 574+400.