16 maja 2016 - 22 maja 2016

W dniach od 16.05.2016 r. do 22.05.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 566+500 - 567+000, km 569+700 - 570+230,
 • nasypy - km 562+400 - 563+100, km 566+600 - 567+650, km 571+300 - 571+800, km 572+185 - 572+660, droga gminna Radwany - Wyszomierz, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga powiatowa Szumowo - Kalinowo, droga DZ-6,
 • materac wzmacniający typ P1 - droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki,
 • stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 561+860 - 562+810, km 568+400 - 568+625,
 • formowanie i humusowanie rowów - km 566+350 - 566+500,
 • warstwa odsączająca - km 568+350 - 568+650.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - zbrojenie, wyciąganie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-2A - km 561+797 - beton konstrukcyjny przyczółka,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - zbrojenie, montaż dylatacji, deski gzymsowe,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - montaż dylatacji,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - izolacja z papy termozgrzewalnej,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - zasypka, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - montaż konstrukcji stalowej B4, wyciąganie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - montaż krawężników, montaż desek gzymsowych,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - beton konstrukcyjny,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - zasypka przyczółka, izolacje,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - zbrojenie, beton konstrukcyjny ustroju nośnego strona , zasypka przyczółka,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - izolacja z papy termozgrzewalnej,
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - zasypka, montaż paneli muru oporowego.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - droga powiatowa Szumowo - Kalinowo,
 • roboty melioracyjne:
  • rów C10 - km 571+725 - darniowanie,
  • rów C14 - km 561+800 - wywóz nadmiaru gruntu.