16 marca 2016 – 20 marca 2016

W dniach od 16.03.2016 r. do 20.03.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • nasypy - km 562+950 - 565+000, km 567+025 - 567+075, km 572+185 - 572+620, droga gminna Radwany Zaorze - Wyszomierz, drogi zbiorcze DZ-1, DZ-2,
 • materace wzmacniające nasyp - droga powiatowa Szumowo - Kalinowo, droga Gminna Krajewo Budziły - Kalinowo,
 • wymiana gruntów nienośnych - km 572+100 - 572+185,
 • stabilizacja GWN - km 561+375 - 562+700,
 • warstwa mrozoochronna - km 562+300 - 562+770,
 • formowanie skarp i humusowania - km 563+270 - 563+875,
 • sączki podłużne - km 562+380 - 562+775, km 565+250 - 565+575.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - zasypki, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - zasypki,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - zasypki, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt PZ-6A - km 567+674 - wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - zasypki, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - montaż konstrukcji stalowej,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - zasypki,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - beton konstrukcyjny,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, wyciąganie ścianek szczelnych.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 562+380 - 563+250,
 • roboty melioracyjne - rowy C08, C09, C10 - pogłębienie i bagrowanie - km 570+750 - 571+800.