16 października 2017 - 22 października 2017

W dniach od 16.10.2017 do 22.10.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • nasypy - łącznice L01, L02, L03 węzeł Szumowo, km 573+625 - 573+900, droga DD-7, DZ-7 (pobocza),

 • warstwa mrozoochronna - droga powiatowa DP 2001B,

 • podbudowa z kruszywa - droga gminna Krajewo Łętowo – Krajewo Korytki, droga DD-4,

 • podbudowa bitumiczna - droga DD-3, DZ-4B,

 • podbudowa MCE - droga DZ-1B, DZ-6,

 • warstwa wiążąca - droga DZ-4B,

 • warstwa ścieralna - km 565+500 - 566+900, droga gminna Krajewo Budziły – Kalinowo, droga DD-3, DD-5, DD-7,

 • bariery ochronne - km 571+172 – 571+697, km 575+135 – 575+927,

 • ogrodzenie drogowe - km 564+700 – 565+500,

 • humusowanie pasa rozdziału - km 572+150 - 572+650,

 • MOP Ostrożne - podbudowa betonowa, nawierzchnia z kostki kamiennej.

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2a - ściek skarpowy,

 • obiekt PZ-4 - humusowanie skarp,

 • obiekt PZ-6a - nawierzchnia ścieralna,

 • obiekt WD-7 - hydrofobizacja betonu,

 • obiekt WD-8 - hydrofobizacja betonu, montaż odwodnienia,

 • obiekt PZ-9 - beton fundamentów pod ekrany, izolacja fundamentów,

 • obiekt PZ-12 - obrukowanie skarp, ściek korytkowy,

 • obiekt PZ-14a - umocnienie skarp brukiem, ściek skarpowy,

 • obiekt WD-15 - zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych.