16 stycznia 2017 - 29 stycznia 2017

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2016 r. do dnia 15.03.2017 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.

Za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w dniach od 16.01.2017 r. do 29.01.2017 r. wykonywał w niewielkim zakresie następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

  • rozbiórka podbudowy drogi DK8 w rejonie miejscowości Szumowo,
  • budowa ostatniego segmentu przepustu PS-6 - km 565+900,
  • sączki podłużne w km 574+400 - 575+900,
  • przełączenie ruchu na jezdnię lewą od km 561+043 do km 561+750,
  • wywóz nadmiaru humusu.

 

Roboty mostowe:

  • obiekt PZ-4 - montaż konstrukcji stalowej,
  • obiekt PZ-6A - wbijanie ścianki szczelnej, wykop,
  • obiekt WD-8 - zasypka przyczółków, montaż barier,
  • obiekt PZ-9 - zasypka, montaż odeskowania obramowań wlotu i wylotu obiektu.