17 lipca 2017 - 23 lipca 2017

W dniach od 17.07.2017 do 23.07.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 561+043 - 561-200, km 567+500 - 567+650, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki,
 • nasypy - km 571+955 - 571+980, km 573+650 - 575+655,
 • stabilizacja podłoża - droga DZ-3, DZ-4, DD-4, DD-7,
 • warstwa mrozoochronna - droga powiatowa Szumowo - Kalinowo, droga DD-7,
 • podbudowa bitumiczna - droga DZ-1, MOP Ostrożne, droga DZ-4,
 • warstwa wiążąca - droga DZ-1, DZ-4, MOP Ostrożne,
 • warstwa ścieralna SMA - km 573+595 - 573+567,
 • humusowanie skarp i rowów - km 568+200 - 568+500.

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2a - montaż wpustów, drenaże, krawężnik mostowy,
 • obiekt PZ-4 - obrukowanie skarp, beton fundamentów pod ekrany,
 • obiekt PZ-6 - montaż barier,
 • obiekt PZ-6A - montż wpustów, montaż barier, krawężnik mostowy,
 • obiekt WD-7 - umocnienie skarp kostką , montaż wpustów,
 • obiekt PZ-14 - montaż barier,
 • obiekt PZ-14a - montaż wpustów, krawężnik mostowy,
 • obiekt WD-15 - izolacja gruba płyty pomostu.

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C01 km 561+070, narzut kamienny,
 • ekrany akustyczne - betonowanie głowic, montaż słupów ekran E1L.