17 sierpnia – 23 sierpnia 2015

W tygodniu od 17.08 do 23.08 Wykonawca realizował następujące roboty:

- odhumusowanie - km 567+820 - 567+900, km 572+600 - 572+750,

- nasypy - km 562+050 - 564+375, km 565+900 - 567+250, km 570+440 - 570+500, km 570+800 - 571+850, km 572+750 - 574+000, droga powiatowa DP 2001B, DP 1996B,

- materace wzmacniające nasyp - km 562+375 - 562+525, km 571+575 - 571+825, droga powiatowa DP 2001B,

- stabilizacja podłoża - km 558+700 - 569+075, droga DP 2001B, droga gminna Krajewo - Budziły, droga DZ-4, DZ-5,

- stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 564+300 - 564+800,

- montaż przepustów PS-2 - km 562+355, PS-8 - km 568+900 (wykop), PS-9 - km 569+658 (wykop),

- roboty mostowe:

 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - betonowanie ław fundamentowych,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - wymiana gruntu, beton podkładowy,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - zbrojenie ławy fundamentowej, wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - zbrojenie ławy fundamentowej,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - wykopy, zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej, wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - zbrojenie i betonowanie  ławy fundamentowej, betonowanie słupów podpory, wykopy,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej, betonowanie przyczółka,
 • obiekt WE-13 - km 572+660 - wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - wykopy, beton podkładowy, wbijanie ścianki szczelnej,

- kanalizacja deszczowa:

 • montaż rurociągu - km 572+200 - 573+050,
 • montaż przykanalików - km 574+000 - 574+850,

- przebudowa wodociągów - montaż sieci wodociągowej - km 573+000 - 573+400,

- roboty telekomunikacyjne - budowa rurociągu kablowego - km 567+095 - 569+450,

- roboty melioracyjne:

 • rów C14 - km 561+800,
 • układanie zbieraczy: Zb-07, Zb-06 przy drodze dojazdowej DZ-7,
 • układanie zbieraczy: Zb-09, Zb-11c - km 571+900 - 573+600,

- przebudowa gazociągów - układanie gazociągu - km 564+418 - 564+466.