18 kwietnia 2016 – 24 kwietnia 2016

W dniach od 18.04.2016 r. do 24.04.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 568+475 - 570+025,
 • nasypy - km 561+860 - 563+400, km 572+260 - 572+750, droga gminna Radwany Zaorze - Wyszomierz,  droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, drogi zbiorcze DZ-2, DZ-6,
 • wymiana gruntów nienośnych - km 571+870 - 572+185,
 • stabilizacja podłoża pod nasyp - km 568+475 - 569+950,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 561+250 - 562+450, km 568+950 - 569+650, km 573+800 - 575+000,
 • podbudowa bitumiczna - km 566+600 - 567+100,
 • humusowanie rowów - km 564+725 - 565+000, km 565+000 - 566+225.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - beton konstrukcyjny, montaż krawężników,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - izolacje,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - beton konstrukcyjny, montaż desek gzymsowych,
 • obiekt PZ-6A - km 567+674 - zbrojenie fundamentów,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - zasypki, montaż paneli muru oporowego,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - montaż konstrukcji stalowej,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - izolacje z papy termogrzewczej,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - zbrojenie, beton konstrukcyjny ustroju nośnego,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, wyciąganie ścianek szczelnych,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - zbrojenie ustroju nośnego,
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - zasypki, montaż paneli muru oporowego.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 567+700 - 567+978,
 • roboty melioracyjne - darniowanie - rów C06 - km 568+900, rów C07 - km 569+660.