18 września 2017 - 24 września 2017

W dniach od 18.09.2017 do 24.09.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 573+500 - 573+900 (rów),
 • nasypy - droga DD-7, DZ-6,
 • warstwa mrozoochronna - droga DD-1,
 • podbudowa MCE - droga DZ-4,
 • podbudowa bitumiczna - km 571+725 - 575+955, droga DZ-2, DZ-4,
 • warstwa wiążąca - km 571+725 - 572+650, droga DZ-2,
 • humusowanie pasa rozdziału - km 561+043 - 561+800,
 • humusowanie skarp - km 571+950 - 572+650,
 • ogrodzenie drogowe - km 570+752 - 571+042,
 • MOP Ostrożne - nawierzchnia z kostki betonowej i granitowej.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt WD-5 - obrukowanie skarpy,
 • obiekt PZ-6A - montaż barier,
 • obiekt WD-7 - montaż barier, obrukowanie skarpy,
 • obiekt WD-8 - montaż barier,
 • obiekt PZ-9 - beton fundamentów pod ekrany,
 • obiekt WE-11 - ściek korytkowy,
 • obiekt WE-13 - ściek korytkowy,
 • obiekt PZ-14 - drenaż, schody skarpowe,
 • obiekt PZ-14A - drenaż,
 • obiekt WD-15 - beton kapy chodnikowej, umocnienie skarpy kostką.

 

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne - rów C05, C12 - obrukowanie przepustu.