19 czerwca 2017 – 25 czerwca 2017

W dniach od 19.06.2017 do 25.06.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • wykopy – km 571+980 – 572+600,
 • nasypy – km 571+980 – 572+185, droga gminna Krajewo Korytki – Krajewo Łętowo, droga DD-5, DD-6, DD-7,
 • stabilizacja podłoża – droga DD-1,
 • warstwa mrozoochronna – droga gminna Krajewo Budziły – Kalinowo,
 • podbudowa z kruszywa łamanego – km 561+043 – 561+700,
 • podbudowa bitumiczna – km 567+600 – 567+650, km 567+660 – 568+040, km 575+550 – 575+955, droga powiatowa Radwany – Wyszomierz, droga DZ-4,
 • warstwa wiążąca – km 567+260 – 567+650, km 567+660 – 568+040,
 • MOP Ostrożne – podbudowa z kruszywa.

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 – schody skarpowe,
 • obiekt PZ-2a – fundamenty pod stożki, schody skarpowe,
 • obiekt PZ-4 –fundamenty pod ekrany, obrukowanie skarp, wykonywanie najścia,
 • obiekt PZ-6 – schody skarpowe,
 • obiekt PZ-6a – schody skarpowe,
 • obiekt WD-7 – izolacja gruba płyty pomostu, umocnienie skarp kostkę betonową,
 • obiekt WD-8 – izolacja gruba płyty pomostu,
 • obiekt PZ-10 – schody skarpowe,
 • obiekt WE-11 – uszczelnianie krawężników,
 • obiekt PZ-12 – montaż murów oporowych,
 • obiekt PZ-14a – uszczelnianie krawężników,
 • obiekt WD-15 – deski gzymsowe.

Roboty branżowe:

 • roboty melioracyjne – narzut kamienny i faszyna – rów C01, C09, C10, C10.1; koszenie traw – rów C01, C02.
 • ekrany akustyczne – ekran E9P – km 572+587 – 572+743 – betonowanie głowic i montaż slupów; ekran na obiekcie WE-13 – montaż słupów.