19 grudnia 2016 - 31 grudnia 2016

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2016 r. do dnia 15.03.2017 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.

Za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w dniach od 19.12.2016 r. do 31.12.2016 r. kontynuował w niewielkim zakresie następujące roboty:

  • budowa nasypu w km 571+860 - 571+915,
  • po przełączeniu ruchu w dniu 23.12.2016 r. rozbiórka nawierzchni istniejącej drogi DK8 w rejonie miejscowości Szumowo,
  • roboty wykończeniowe przy obiektach WD-5, WD-7, WD-8,
  • budowa kanalizacji deszczowej w km 575+200 - 575+500.