19 października – 25 października 2015

W tygodniu od 19.10 do 25.10 Wykonawca realizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • odhumusowanie - km 572+400 - 572+650,
 • nasypy - km 561+560 - 563+100, km 567+800 - 568+200, km 570+775 - 571+800, km 572+250 - 572+350, droga DZ-1,
 • stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 563+125 - 563+375, km 574+700 - 575+025,
 • materace wzmacniające nasyp - km 572+250 - 572+650, droga gminna Radwany - Wyszomierz,
 • warstwa mrozoochronna - km 563+100 - 563+375,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 563+375 - 563+800, km 565+850 - 567+050,
 • warstwa wiążąca - km 564+540 - 565+770.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt WD-3 - km 562+914 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - montaż rusztowań pod ustrój nośny,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - zbrojenie,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - zasypka fundamentów,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, zasypka fundamentów,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, montaż konstrukcji stalowej B1,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - zbrojenie, montaż łożysk,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, montaż łożysk, wyciąganie ścianki szczelnej,
 • obiekt WE-13 - km 572+660 - wyciąganie ścianki szczelnej, zasypka fundamentów,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - wykopy, beton podkładowy,
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - beton konstrukcyjny, zasypka fundamentów.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 562+380 - 562+860, km 570+789 - 571+210, km 574+062 - 575+089.
 • roboty melioracyjne:
  - rów C.10.1 - umocnienie skarp - km 571+800.
 • roboty telekomunikacyjne - km 561+250 - 561+550, km 574+300 - 575+400.