19 września 2016 - 25 września 2016

W dniach od 19.09.2016 r. do 25.09.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • zdjęcie warstwy humusu - km 574+300 - 575+000, droga dojazdowa DD-1,
 • wykopy - km 562+900 - 563+100, km 566+400 - 566+700, km 572+660 - 573+595, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo,
 • nasypy - km 561+700 - 562+250, km 565+000 - 565+800, km 572+600 - 575+550, droga gminna Radwany - Wyszomierz,  droga powiatowa Szumowo - Kalinowo, droga dojazdowa DD-1, drogi zbiorcze DZ-1, DZ-4,
 • materac wzmacniający S8 - km 572+500 - 572+660,
 • warstwa mrozoochronna - km 561+800 - 561+900, km 571+000 - 571+100,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 571+270 - 571+650,
 • podbudowa bitumiczna - km 569+580 - 570+375, km 570+725 - 571+260,
 • humusowanie pasa rozdziału - km 565+400 - 565+750, km 568+700 - 569+400.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt WD-3 - km 562+914 - izolacje grube płyty nośnej,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - montaż konstrukcji stalowej,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - sprężenie konstrukcji,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - montaż odwodnienia, montaż barier ochronnych,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - montaż odwodnienia, montaż barier ochronnych,
 • obiekt PZ-12 - km 571+950 - wyciąganie ścianki szczelnej,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, montaż barier ochronnych,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - montaż barier ochronnych, zasypki,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - zbrojenie, izolacje cienkie, montaż barier, deski gzymsowe.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 571+970 - 575+089, droga gminna Radwany - Wyszomierz,
 • roboty melioracyjne - rów C06 i C07 - km 568+650 - narzut kamienny.