2 listopada - 8 listopada 2015

W tygodniu od 02.11 do 08.11 Wykonawca realizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • odhumusowanie - km 561+860 - 563+975, km 568+400 - 568+450, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga gminna Krajewo Łętowo - Krajewo Korytki,
 • nasypy - km 561+130 - 563+258, km 567+825 - 568+075, km 570+780 - 571+400, km 572+250 - 572+650, droga gminna Krajewo Budziły - Kalinowo,
 • stabilizacja górnej warstwy nasypu - km 574+075 - 574+450,
 • materace wzmacniające nasyp - km 571+225 - 571+300, km 572+250 - km 572+650,
 • warstwa mrozoochronna / odsączająca - km 563+800 - 563+900, km 569+500 - 569+850, km 569+050 - 570+250, km 573+100 - 575+025,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 566+700 - 567+650, km 567+050 - 567+075,
 • podbudowa bitumiczna - km 565+800 - 566+650.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2a - km 561+797 - wbijanie ścianki szczelnej,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - beton konstrukcyjny, zasypka fundamentów,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - zbrojenie, montaż łożysk, montaż rusztowań pod ustrój nośny,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - montaż łożysk,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - beton konstrukcyjny,
 • obiekt WD-8 - km 569+449 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, wyciąganie ścianki szczelnej,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - wykop, zbrojenie, beton podkładowy, beton konstrukcyjny, montaż konstrukcji stalowej B1,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - zbrojenie, montaż łożysk,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - zbrojenie, beton konstrukcyjny,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - wykop, zbrojenie, beton podkładowy, beton konstrukcyjny
 • obiekt WD-15 - km 574+060 - zbrojenie, beton konstrukcyjny, zasypka fundamentów.

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 567+700 - 567+978, km 570+789 - 571+210.
 • roboty melioracyjne:
  - rów C.10.1 - umocnienie skarp - km 571+800,
  - układanie zbieracza - km 565+025.
 • roboty gazociągowe:

- demontaż gazociągów.